Cursos 
Mòdul_01. Tècniques i processos en instal•lacions elèctriques
Mòdul_02. Tècniques i processos en instal•lacions domòtiques i automàtiques
Mòdul_03. Configuració d'instal•lacions elèctriques
Mòdul_04. Configuració d'instal•lacions domòtiques i automàtiques
Mòdul_05. Documentació tècnica en instal•lacions elèctriquesAccés de visitant
Mòdul_06. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
Mòdul_07. Gestió del muntatge i del manteniment d'instal•lacions elèctriques
Mòdul_08. Processos en instal•lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacionsAccés de visitant
Mòdul_09. Sistemes i circuits elèctrics
Mòdul_10. Formació i orientació laboral
Mòdul_11. Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul_12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
Mòdul_13. Formació en centres de treball